Τα Συμβατικά επιχρίσματα συμπεριφέρονται ως μεμβράνες και διαπερνώνται εύκολα από χημικές ουσίες, νερό, ατμούς ή αέρια . Έτσι προσφέρουν μόνο περιορισμένη και προσωρινή προστασία για το υπόστρωμα. Το αποτέλεσμα είναι επικίνδυνη διάβρωση και πολλές Αυτά θα μπορούν να αποφευχθούν με την εκ των προτέρων επιλογή του σωστού συστήματος της αντιδιαβρωτικής προστασίας.
ΠΟΣΙΜΑ ΥΔΑΤΑ
ΔΑΠΕΔΑ
ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Copyright © 2012 blockart  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: blockart@gmail.com
Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Τα προϊόντα Ceram Kote συνεχώς βελτιώνονται, ελέγχονται και τροποποιούνται σύμφωνα με τα Ευρωπαπαϊκά πρότυπα. Έτσι εξασφαλίζεται το υψηλό επίπεδο ποιότητας των προϊόντων μας, χωρίς να ρυπαίνουν άσκοπα το φυσικό περιβάλλον και τους πόρους. Η Γκάμα των προϊόντων μας περιλαμβάνει συστήματα επίστρωση χωρίς διαλύτες, ώστε να περιορίζονται σημαντικά οι επιπτώσεις για το περιβάλλον και την ατμόσφαιρα
ΒΙΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑ
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
Η διάβρωση, προκαλεί ανυπολόγιστες ζημίες και όπως είναι γνωστό δεν είναι δυνατό αναχαιτισθεί. Η φιλοσοφία της Ceram Kote International GmbH είναι να δημιουργεί νέα προϊόντα τα οποία αφ' ενός μεν να μην εμφανίζουν τα προβλήματα των συμβατικών υλικών επίστρωσης, αφ' ετέρου δε να μειώνουν τον κίνδυνο της διάβρωσης στο ελάχιστο
Αρχική
Προϊόντα
Φωτογραφίες