Μονώσεις - Στεγανοποιήσεις σε κτίρια, τοίχους και ταράτσες

Το δώμα αποτελεί το πιο εκτεθειμένο δομικό στοιχείο του κτιρίου: Καταπονείται από την ηλιακή ακτινοβολία, τον άνεμο, τη βροχή και το χιόνι. Ως δομικό στοιχείο οφείλει να ανταποκρίνεται κατά το βέλτιστο τρόπο σε μία σειρά από απαιτήσεις που αφορούν στον περιορισμό των θερμικών απωλειών το χειμώνα, την ελαχιστοποίηση της υπερθέρμανσης το καλοκαίρι, την αποφυγή φαινομένων διύγρανσης και, ανάλογα με τις προδιαγραφές χρήσης του κτιρίου, την επισκεψιμότητα ή τη βατότητα του. Είναι επομένως κατανοητό, ότι οι κατασκευαστικές λύσεις που εφαρμόζονται στα δώματα οφείλουν να ανταποκρίνονται στις πολλαπλές ανάγκες θερμομόνωσης, ηλιοπροστασίας και στεγάνωσης. Οι λύσεις αυτές οφείλουν παράλληλα να επιτρέπουν τη γρήγορη και τυποποιημένη εφαρμογή τους στο εργοτάξιο, προκειμένου η ροή της εργασίας να είναι συνεχής, ο χρόνος περάτωσης της κατασκευής να είναι μικρός και τα περιθώρια κατασκευαστικών σφαλμάτων ελάχιστα. Η επιλογή του κατάλληλου θερμομονωτικού υλικού εξασφαλίζει εκτός από την καλή θερμική συμπεριφορά του δώματος, την ασφάλεια της σωστής κατασκευής για τον Μηχανικό και ανταγωνιστικά κοστολόγια για τον κατασκευαστή.