Θερμομόνωση ανεστραμμένη

Η λύση της ανεστραμμένης θερμομόνωσης πλεονεκτεί, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, έναντι της συμβατικής και μπορεί να εφαρμοστεί στο σύνολο των κατασκευών που γίνονται στην Ελλάδα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει σε κτίρια όπου το δ'απεδο δεν χρησιμοποιείται καθημερινά, όπως συμβαίνει άλλωστε στα περισσότερα κτίρια. Παρέχει μάλιστα επιπρόσθετα το πλεονέκτημα της δυνατότητας πολλαπλών διαμορφώσεων της τελικής επικάλυψης, από χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων μέχρι κήπους. Η κατασκευαστική λύση της ανεστραμμένης θερμομόνωσης ενδείκνυται ιδιαίτερα στις περιπτώσεις μεταγενέστερης θερμομόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια, καθώς μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας επάνω στην υφιστάμενη κατασκευή, λύνοντας οριστικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πλειοψηφία των παλαιότερων κτιρίων.

2011-12-08 14.32.45
2011-12-08 14.32.45
pic16_485_363_90
pic25_485_363_90
pic5
pic6