Υγρομόνωση

Τα δώματα είναι τα στοιχεία του εξωτερικού κελύφους που δέχονται εντονότερα από όλα τα άλλα τις επιδράσεις του περιβάλλοντος που καταπονούν συνεχώς την επιφάνεια τους και είναι πρόξενοι των περισσοτέρων φθορών. Αποκολλήσεις υλικών, φουσκώματα στις στρώσεις,πρόωρη γήρανση, τραυματισμός του οπλισμού είναι μερικές μόνο από τις φθορές που υφίστανται τα δώματα και που κατά κανόνα οφείλονται στην ελλιπή κακή και πλημμελή προστασία τους. Προϋπόθεση για την αποφυγή όλων αυτών των προβλημάτων είναι η σωστή μόνωση.
 
Cheung Chuk Shan 1
Cheung Chuk Shan 1
Health Centre1
Health Centre2