Κρυσταλλοποίηση

Πως λειτουργει;

  1. Τα χημικά του υλικού διεισδύουν εσωτερικά και κατά μήκος των πόρων, των τριχοειδή διαδρόμων και των ρωγμών και μεταφέρονται μέσω του φαινομένου της όσμωσης.
  2. Τα χημικά ενεργά του υλικού αντιδρούν με το ελεύθερο υδροξείδιο του ασβεστίου που είναι συστατικό του σκυροδέματος και με το νερό παράγοντας μη διαλυτά κρυσταλλικά σύμπλοκα ινώδους μορφής τα οποία κλείνουν τους πόρους και τους τριχοειδή διαδρόμους σε βάθος 400 microns. Η ανάπτυξη των κρυσταλλικών σχηματισμών λαμβάνει χώρα μέσα στη δομή του σκυροδέματος και έχει μετρηθεί να δημιουργείται και σε βάθος σχεδόν 1m από το σημείο εφαρμογής του υλικού.
  3. Τα μόρια του νερού (και ένα ευρύ φάσμα χημικών), δεν έχουν πλέον την δυνατότητα να διαπεράσουν το σκυρόδεμα διότι οι κρυσταλλικοί σχηματισμοί του υλικού αναπτύσσονται με τέτοιο τρόπο ώστε τα διάκενα αέρος τα οποία αφήνουν είναι πολύ μικρά. Όμως τα μόρια του νερού σε αέρια φάση έχουν την δυνατότητα να διαπεράσουν το σκυρόδεμα επιτρέποντάς του να αναπνέει και εμποδίζοντας την ανάπτυξη υδρατμών στο εσωτερικό του.
  4. Για την ανάπτυξη των κρυστάλλων είναι απαραίτητη η παρουσία νερού στο εσωτερικό των πόρων και των τριχοειδή διαδρόμων. Η απουσία υγρασίας σταματάει την χημική αντίδραση του υλικού και τα χημικά που περιέχει παραμένουν αδρανή σε λανθάνουσα φάση. Οποτεδήποτε όμως στο μέλλον τα χημικά αυτά έρθουν σε επαφή με υγρασία ή νερό έχουμε αυτόματη επανεργοποίηση του μηχανισμού σχηματισμού κρυστάλλων, οι οποίοι φράζουν περαιτέρω τους διαδρόμους και μεταναστεύουν σε μεγαλύτερα βάθη του σκυροδέματος.
DSC00020[640x480]
bwd  Set 1/2  fwd
DSC00020[640x480]
DSC00021[640x480]
DSC00025[640x480]
DSC00026[640x480]
DSC00027[640x480]
DSC00028[640x480]