Συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για να επιλέξετε το προϊόν που ταιριάζει στις ανάγκες σας

Σύγκριτικός πίνακας Προϊόντων

Nanotherm Home

Nanotherm Pro

Είδος

Πρόσθετο χρώματος

Έτοιμο Επίχρισμα

Κατανάλωση

Επειδή είναι πρόσθετο, η κατανάλωση εξαρτάται από τη καλυπτικότητα του χρώματος.
Σε κάθε 10 Lt χρώματος προστίθεται 1Kgr Νanotherm Ηome®

Εσωτερικά: 0,29Lt/1 τμ
Εξωτερικά:
1. Οροφή: 0,700Lt / 1τμ
2. Βορινοί τοίχοι: 0,5Lt / 1τμ
3. Λοιποί τοίχοι: 0,330Lt /1τμ

Τιμή

€160/kgr ME ΦΠΑ

€24,64/Lt Χωρίς ΦΠΑ

Πρέπει να γνωρίζετε:
Το οποιοδήποτε χρώμα αλλοιώνεται με την πάροδο του χρόνου αλλά και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες ή και τον προσανατολισμό του τοίχου.
Οπότε:
1. Το nanotherm home θα χρησιμοποιείται κάθε φορά που χρειάζεται φρεσκάρισμα ο τοίχος
2. Το nanotherm pro επειδή είναι έτοιμο επίχρισμα εφαρμόζεται στον τοίχο εφ' άπαξ και στη συνέχεια , προαιρετικά, βάφεται. Η αλλοίωση του χρώματος δεν επηρρεάζει τη συμπεριφορά του nanotherm pro