Συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για να επιλέξετε το προϊόν που ταιριάζει στις ανάγκες σας

Σύγκριτικός πίνακας Προϊόντων

Nanotherm Home

Nanotherm Pro

Είδος

Πρόσθετο χρώματος

Έτοιμο Επίχρισμα

Κατανάλωση

Επειδή είναι πρόσθετο, η κατανάλωση εξαρτάται από τη καλυπτικότητα του χρώματος.
Σε κάθε 10 Lt χρώματος προστίθεται 1Kgr Νanotherm Ηome®

Εσωτερικά: 0,29Lt/1 τμ
Εξωτερικά:
1. Οροφή: 0,700Lt / 1τμ
2. Βορινοί τοίχοι: 0,5Lt / 1τμ
3. Λοιποί τοίχοι: 0,330Lt /1τμ

Τιμή

€160/kgr ME ΦΠΑ

€24,64/Lt Χωρίς ΦΠΑ

Πρέπει να γνωρίζετε:
Το οποιοδήποτε χρώμα αλλοιώνεται με την πάροδο του χρόνου αλλά και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες ή και τον προσανατολισμό του τοίχου.
Οπότε:
1. Το nanotherm home θα χρησιμοποιείται κάθε φορά που χρειάζεται φρεσκάρισμα ο τοίχος
2. Το nanotherm pro επειδή είναι έτοιμο επίχρισμα εφαρμόζεται στον τοίχο εφ' άπαξ και στη συνέχεια , προαιρετικά, βάφεται. Η αλλοίωση του χρώματος δεν επηρρεάζει τη συμπεριφορά του nanotherm pro

Ειδικές στεγανοποιήσεις

supertherm

Ανεξάρτητα από το είδος του έργου -οικιστικά ή βιομηχανικά κτίρια, δομικά ή έργα πολιτικού μηχανικού – έχουμε για σας την τέλεια στεγανωτική λύση για την πρόληψη της διείσδυσης νερού σε οποιαδήποτε μορφή. Επειδή κάθε
εργασία είναι διαφορετική, εμείς σας βοηθάμε να συνδυάζετε τα
σωστά προϊόντα με τις κατάλληλες μεθόδους εγκατάστασης.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η EURORELINE παρέχει πληθώρα εξειδικευμένων υπηρεσιών μελετώντας κάθε περίπτωση ξεχωριστά και εφαρμόζοντας την πιο κατάλληλη λύση